Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerpbesluit veiling kavels B05, B28, B29 en B34,

Op grond van artikel 3.10, derde lid, van de Telecommunicatiewet wordt met dit besluit bekendgemaakt dat de vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band voor de kavels B05, B28, B29 en B34 zullen worden verdeeld middels een veilingprocedure.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-02-2019
Einddatum consultatie 22-03-2019
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Geïnteresseerden in het verwerven van een vergunning voor niet-landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op basis van het voorliggende besluit worden vier vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio in de FM-band verdeeld, als gevolg waarvan nieuwkomers tot deze markt kunnen toetreden of huidige vergunninghouders hun exploitatie kunnen uitbreiden.

Waarop kunt u reageren

De zienswijze kan op het gehele ontwerpbesluit betrekking hebben.

Downloads

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling