Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Ontwerpbesluit veiling kavels B05, B28, B29 en B34,

Op grond van artikel 3.10, derde lid, van de Telecommunicatiewet wordt met dit besluit bekendgemaakt dat de vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band voor de kavels B05, B28, B29 en B34 zullen worden verdeeld middels een veilingprocedure.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
08-02-2019
Einddatum consultatie
22-03-2019
Status
Actief
Type consultatie
Ministeriële regeling
Organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen
ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Geïnteresseerden in het verwerven van een vergunning voor niet-landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op basis van het voorliggende besluit worden vier vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio in de FM-band verdeeld, als gevolg waarvan nieuwkomers tot deze markt kunnen toetreden of huidige vergunninghouders hun exploitatie kunnen uitbreiden.

Waarop kunt u reageren

De zienswijze kan op het gehele ontwerpbesluit betrekking hebben.

Acties

Delen regeling