Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

AVV-aanvraag varkenshouderij

De erkende producentenorganisatie de vereniging Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) verzoekt de Minister van LNV om verbindend verklaring van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering daarvan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-07-2019
Einddatum consultatie 31-07-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het verzoek heeft betrekking op de Onderzoeksagenda varkenshouderij 2017-2020 en een viertal separate onderzoeksprojecten, en is erop gericht dat ook ondernemers die niet aan de producentenorganisatie zijn verbonden, tot en met 31 december 2020 verplicht worden mee te betalen aan het onderzoeksprogramma.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Toekenning van het verzoek tot algemeen verbindend verklaring betekent dat de niet bij de vereniging POV aangesloten ondernemers worden verplicht zich te registreren bij de producentenorganisatie. Voorts worden ook zij verplicht een financiële bijdrage te betalen aan de producentenorganisatie.
De aanvraag van de vereniging POV strekt zich uit tot twee regelingen van de producentenorganisatie:
- Regeling verplichte registratie bijdrage onderzoeksagenda voor de Nederlandse varkenshouderij;
- Regeling verplichte financiële bijdrage onderzoeksagenda voor de Nederlandse varkenshouderij.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het hele voorstel worden gereageerd.

1. Beoordeling algemeen economisch belang:
a. Bent u van mening dat de Onderzoeksagenda varkenshouderij 2017-2020 met inbegrip van de separate onderzoeksprojecten van algemeen economisch belang en van nut is voor de varkenshouderijsector als geheel?
b. Bent u van mening dat de Onderzoeksagenda varkenshouderij 2017-2020 met inbegrip van de separate onderzoeksprojecten van algemeen economisch belang en van nut is voor alle marktdeelnemers in de varkenshouderijsector?

2. Beoordeling resultaten onderzoeksprogramma en de effecten daarvan voor marktdeelnemers:
De bij de vereniging POV aangesloten ondernemers zijn verplicht mee te betalen aan het onderzoeksprogramma. Met de algemeen verbindend verklaring komt de verplichting om mee te betalen ook te liggen op ondernemers die niet bij de POV zijn aangesloten.
b. Bent u van mening dat elke ondernemer in de varkenshouderijsector ten opzichte van de gevraagde bijdrage voldoende voordeel zal hebben van de Onderzoeksagenda varkenshouderij 2017-2020 met inbegrip van de separate onderzoeksprojecten?

Downloads

Overige documenten

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling