Onderwijs op een andere locatie dan school

Dit conceptwetsvoorstel bevat vier onderdelen die als gemeenschappelijke deler hebben dat het onderwijs aan kinderen op een andere locatie dan de school wordt verzorgd. Bij ieder onderdeel worden mogelijkheden voor onderwijs op een andere locatie dan de school uitgebreid en het recht van kinderen op goed onderwijs beschermd

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 6 mei 2019