Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het aanpassen van de groeiregeling en van het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs

Deze AMvB regelt de nieuwe verdeelsystematiek voor onderwijsachterstandsmiddelen. Risico’s op onderwijsachterstanden worden hierin gebaseerd op cijfers van het CBS. Scholen hoeven geen gewicht meer toe te kennen aan een leerling. Hierdoor is er minder administratie nodig en worden fouten voorkomen. Daarnaast worden meer factoren meegewogen dan alleen het opleidingsniveau van de ouders, zoals in de oude regeling het geval was.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
30-04-2018
Einddatum consultatie
01-06-2018
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen
Basisonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Schoolbesturen, scholen, kinderen met een risico op een onderwijsachterstand.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• Voor scholen en schoolbesturen sluit de hoogte van het onderwijsachterstandenbudget voortaan beter aan op de daadwerkelijke risico’s op onderwijsachterstanden van hun leerlingen. Verder hoeven zij niet langer zelf het opleidingsniveau van de ouders op te vragen om in aanmerking te komen voor aanvullende bekostiging. Hiermee nemen hun administratieve lasten af.

• Voor kinderen met een risico op een onderwijsachterstand betekent bovenstaande dat de middelen voortaan beter terecht komen bij de kinderen die het echt nodig hebben.

Waarop kunt u reageren

Alle onderdelen.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Acties

Delen regeling