Wetsvoorstel Versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II

Het conceptwetsvoorstel strekt tot het tot stand brengen van een nieuwe wet Confiscatie criminele goederen en tot aanpassing van bestaande wetgeving, ter versterking van de aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. De wijzigingsvoorstellen hebben betrekking op het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de Algemene Wet bestuursrecht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op de economische delicten.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie is gesloten, 23 november 2021

Vanwege technische redenen wordt het conceptwetsvoorstel ingetrokken en opnieuw aangeboden via internetconsultatie.nl