Wetsvoorstel Versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II

Het conceptwetsvoorstel strekt tot het tot stand brengen van een nieuwe wet Confiscatie criminele goederen en tot aanpassing van bestaande wetgeving, ter versterking van de aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. De wijzigingsvoorstellen hebben betrekking op het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de Algemene Wet bestuursrecht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op de economische delicten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-11-2021
Einddatum consultatie 31-01-2022
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 11444
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechters, Openbaar Ministerie, opsporingsdiensten, advocatuur, verdachten, belanghebbenden van goederen die afkomstig zijn van misdrijven en rekeninghouders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het Openbaar Ministerie en de FIU-Nederland krijgen – wanneer het wetsvoorstel wordt aanvaard en in werking treedt – meer mogelijkheden om op te treden tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Waarop kunt u reageren

Bij elk van de onderdelen van het conceptwetsvoorstel kunnen opmerkingen worden gemaakt.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen