Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit onafhankelijke deskundige

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Sint Michielsgestel
Datum 23 mei 2022

Vraag1

Wat vindt u van de voorgestelde wijziging in het Besluit zorg en dwang, voor de onafhankelijke deskundige?
De wijziging van externe deskundige naar onafhankelijke deskundige wordt van harte ondersteund. In mijn organisatie gaan we er daarbij van uit dat het om een interne onafhankelijke deskundige gaat. Daarom is de tekst in het tweede lid "en dat hij onafhankelijk functioneert van de zorgaanbieder" onduidelijk. Wat wordt daarmee bedoeld? Het lijkt nu alsof het geen interne collega mag zijn, ook niet als deze een jaar niet betrokken is geweest bij desbetreffende cliënt.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht