Besluit onafhankelijke deskundige

Reactie

Naam Amarant (drs. / Msc J.J.W.M. Voets)
Plaats Tilburg
Datum 22 mei 2022

Vraag1

Wat vindt u van de voorgestelde wijziging in het Besluit zorg en dwang, voor de onafhankelijke deskundige?
Wij staan achter deze wijziging. Het geeft meer en betere mogelijkheden en maatwerk voor de 'frisse blik' tijdens het afbouwproces. Echter, bij de genoemde kwaliteitseisen die aan de onafhankelijk deskundige worden gesteld, wordt genoemd dat de zorgverlener/deskundige en onafhankelijk van de zorgaanbieder functioneert. Dat schept verwarring, want het lijkt hier dat het dan toch om een externe deskundige zou gaan. Voor een juiste interpretatie is ons inziens een nadere toelichting nodig, namelijk dat hier bedoeld wordt dat de deskundige door de zorgaanbieder wordt vrijgelaten in zijn oordeelsvorming en advies .
drs. J. Voets, senior beleidsadviseur Kwaliteit en Veiligheid en secretaris Adviescommissie van Behandelaren Amarant