Omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

Het wetsvoorstel maakt de afbouw van de salderingsregeling mogelijk. De salderingsregeling stimuleert investeringen in zonnepanelen door huishoudens en MKB bedrijven. Het wetsvoorstel wijzigt de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag zodat de afbouw vanaf 1 januari 2023 kan starten. Ook introduceert het wetsvoorstel een verplichting voor kleinverbruikers om een meetinrichting te hebben die de afname en invoeding van elektriciteit op het net apart kan meten.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 8 oktober 2020

Het verslag van de consultatie van het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling is hierbij beschikbaar.