Wijzigingsbesluit vrijstelling Nt2 en omkeerregeling

Met dit wijzigingsbesluit wordt geregeld dat studenten op mbo niveau 4 het examen Nederlands op referentieniveau 2F in plaats van 3F mogen afsluiten, als zij Engels of Duits op een hoger niveau afsluiten (omkeerregeling). Daarnaast wordt de mogelijkheid voor het verlenen van een vrijstelling op basis van een Staatsexamen Nt2 (Nederlands als tweede taal) geïntroduceerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-07-2020
Einddatum consultatie 06-09-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Mbo-studenten (voor omkeerregeling specifiek niveau 4) die minder dan zes jaar onderwijs in Nederland hebben gevolgd, Nederlands niet als moedertaal hebben en daardoor onvoldoende beheersing hebben van de Nederlandse taal.
• Examencommissies in het mbo

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• Mbo studenten niveau 4 die gebruik maken van de omkeerregeling kunnen diplomeren met een lager niveau voor Nederlandse taal maar een hoger niveau Engels of Duits.
• Mbo studenten van alle niveaus die gebruik maken van de vrijstellingsmogelijkheid met Staatsexamen Nt2 worden voor (een gedeelte van) het onderwijs en examinering van het examenonderdeel Nederlandse taal vrijgesteld.
• Examencommissies moeten bij verzoeken van studenten voor vrijstelling dan wel de omkeerregeling onderzoeken of een student aan de voorwaarden voldoet.

Waarop kunt u reageren

Het gehele besluit met toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen