Aanvullingswet grondeigendom (Omgevingswet)

Het kabinet werkt aan voorstellen voor bundeling en vereenvoudiging van de wet- en regelgeving op het terrein van het omgevingsrecht. Via de Aanvullingswet grondeigendom worden verschillende instrumenten voor grondeigendom, namelijk onteigening, voorkeursrecht, herverkaveling en kavelruil in het landelijk gebied en stedelijke kavelruil toegevoegd aan de Omgevingswet. Dit laatste gebeurt zodra de Aanvullingswet is vastgesteld.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 27 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: