Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Aanvullingswet grondeigendom (Omgevingswet)

Reactie

Naam NVM (drs. M.G.K. Kreuger)
Plaats Nieuwegein
Datum 14 juli 2016

Vraag1

Hoe beoordeelt u de procedurele en inhoudelijke waarborgen die dit wetsontwerp bevat voor eigenaren en belanghebbenden?
Wij zien de voorgestelde wijzigingen als een ernstige aantasting van zowel de zorgvuldigheid waarmee onteigeningsbesluiten worden genomen, als van de rechtsbescherming die wordt geboden aan degenen die met een onteigeningsbesluit worden geconfronteerd.

Vraag2

Heeft u verdere opmerkingen op de aanvulllingswet grond?
Het voorstel kent weinig en beperkte voordelen, die het moeten afleggen tegen zeer belangrijke nadelen vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid en de rechtsbescherming van de onteigende. Gezien het beperkt aantal zaken waarbij het daadwerkelijk tot een gedwongen onteigening komt, is er geen overtuigend maatschappelijk belang gediend bij deze wijziging. Wij pleiten dan ook voor het behouden van de huidige situatie, waarin het Kroonbesluit in stand blijft en per definitie aan een rechter wordt voorgelegd voordat de onteigening wordt uitgesproken.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht