Aanvullingswet bodem (Omgevingswet)

De Aanvullingswet bodem Omgevingswet vervangt materieel de Wet bodembescherming. Het kabinet werkt op dit moment aan voorstellen voor bundeling en vereenvoudiging van de wet- en regelgeving op het terrein van het omgevingsrecht. Inmiddels is het wetsvoorstel voor de Omgevingswet in de Eerste Kamer aanvaard.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 23 januari 2024

De aanvullingswet bodem Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 18 november 2016

De aanvullingswetten bodem en geluid zijn vandaag in de Ministerraad vastgesteld. Bijgaand een inhoudelijke reactie van de regering op de inbreng van de internetconsultatie bodem.