Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit activiteiten leefomgeving (AMvB Omgevingswet)

Het kabinet wil komen tot bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Hiertoe is de Omgevingswet opgesteld. Deze wet gaat een groot aantal wetten vervangen, die de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving reguleren. De Omgevingswet wordt verder uitgewerkt in vier besluiten. Deze pagina betreft het Besluit activiteiten leefomgeving. De andere drie zijn: het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Link toegevoegd, 11 juli 2017

Via de wetgevingskalender kunt u de voortgang volgen.

Consultatie rapport gepubliceerd, 3 juli 2017

De ministerraad heeft vrijdag 30 juni 2017 ingestemd met de ontwerpbesluiten op voorstel van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. De besluiten gaan nu voor advies naar de Raad van State. Het gaat om de AMvB’s Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving.

Kamerstuk toegevoegd, 29 november 2016

In de internetconsultatie hebben ruim 250 personen en organisaties gereageerd op de vier AMvB’s bij de Omgevingswet. We zijn blij met deze grote respons. De inbreng wordt de komende maanden verwerkt in de volgende versie van de AMvB’s, die zal worden aangeboden aan de Raad van State. De politieke hoofdpunten en de eerste reactie van het kabinet zijn samengevat in de bijgaande brief aan het parlement.

Zoeken
Uitgebreid zoeken