Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ministeriele regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen

In onderhavige ontwerpregeling worden regels voor de vrijstelling van de vergunningplicht van artikel 19 van de Spoorwegwet voor bepaalde activiteiten langs de hoofdspoorwegen geregeld. Daarbij worden algemene regels en verplichtingen geformuleerd, die als voorwaarden gelden voor de vrijstelling.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 24 november 2016

Inwerking treden per 1 oktober 2016.

Consultatie rapport gepubliceerd, 8 september 2016

De Regeling omgevingsregime en het bijbehorende mandaatbesluit zijn op 7 juli 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. Inwerkingtreding zal plaatsvinden op
1 oktober 2016.

Zoeken
Uitgebreid zoeken