Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Regeling OCW uitgereisde personen

De Wet beëindiging uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan terroristische organisatie voorziet in een beëindigingsgrond in de WSF 2000, de WTOS, en de WSF BES voor personen die worden aangemerkt als uitreizigers. In de regeling wordt de wijze waarop de gegevensuitwisseling tussen DUO en de bevoegde veiligheids- en opsporingsdiensten en (I)SZW over uitgereisde personen naar terroristische gebieden plaatsvindt, geregeld

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
07-11-2017
Einddatum consultatie
02-01-2018
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
Ministeriële regeling
Organisatie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen
Beroepsonderwijs Hoger onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Personen die op grond van de WSF 2000, de WSF BES of de WTOS studiefinanciering of een tegemoetkoming ontvangen of aanvragen, en die zijn uitgereisd naar terroristische gebieden

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het effect is dat van uitgereisde personen naar terroristische gebieden de aanspraak op studiefinanciering of een tegemoetkoming op grond van de WTOS wordt beëindigd.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op alle onderdelen van de regeling, alsmede op de toelichting.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Externe bronnen

Acties

Delen regeling