Regeling OCW uitgereisde personen

De Wet beëindiging uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan terroristische organisatie voorziet in een beëindigingsgrond in de WSF 2000, de WTOS, en de WSF BES voor personen die worden aangemerkt als uitreizigers. In de regeling wordt de wijze waarop de gegevensuitwisseling tussen DUO en de bevoegde veiligheids- en opsporingsdiensten en (I)SZW over uitgereisde personen naar terroristische gebieden plaatsvindt, geregeld

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-11-2017
Einddatum consultatie 02-01-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs Hoger onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Personen die op grond van de WSF 2000, de WSF BES of de WTOS studiefinanciering of een tegemoetkoming ontvangen of aanvragen, en die zijn uitgereisd naar terroristische gebieden

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het effect is dat van uitgereisde personen naar terroristische gebieden de aanspraak op studiefinanciering of een tegemoetkoming op grond van de WTOS wordt beëindigd.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op alle onderdelen van de regeling, alsmede op de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling studiefinanciering 2000

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling studiefinanciering BES

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Bron: wetten.overheid.nl

Grondslag

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl