Wijziging Regeling Waadi in verband met de invoering van een toelatingsplicht van arbeidskrachten

De Regeling Waadi wordt aangepast vanwege de wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs i.v.m. het wetsvoorstel Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 22 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: