wetsvoorstel implementatie NRF

Reactie

Naam AKA Design (S Thijs)
Plaats Eindhoven
Datum 28 mei 2010

Vraag1

Belangstellenden worden verzocht hun reactie op het wetsvoorstel te geven.
Vrij internet en online privacy zijn niet alleen burgerrechten, maar ook een belangrijke voorwaarde voor economische en democratische ontwikkeling. Het wetsvoorstel implementatie NRF zou daarom moeten worden aangegrepen om dit een stevige juridische basis te geven, steviger dan nu gebeurt.

En wel op de volgende vlakken:

1. Wat wezenlijk is, is dat internet nooit wordt afgeknepen of afgesloten, behalve bij betalingsachterstanden. Je ontneemt mensen ook niet hun vrijheid van meningsuiting als straf. Neem dat afknijp- en afsluitverbod op in het wetsvoorstel.
2. Daarnaast is netneutraliteit van providers en het ontbreken van censuur (en dus van internetfilters) een absolute voorwaarde voor vrij en democratisch internet. Deze zou juridisch vastgelegd moeten worden.

Voorbeelden:
Dus geen ondemocratische blokkade van kinderporno websites (= onzichtbaar maken van het probleem terwijl er tegelijkertijd de belangrijke grens van censuur overschreden wordt), maar gewoon vervolging van de makers. Geen afsluiting van internet bij "illegaal uploaden" maar gewoon een boete als er op grote schaal auteursrechtelijk beschermd materiaal blijkt te worden gekopieerd.

Conclusie:
1. We moeten problemen bestrijden en oplossen, niet verstoppen.
2. Economische ontwikkeling in de huidige tijd gaat niet zonder een sterke innovatie en online samenwerking. Een open, ongecensureerd, ongeknepen internet is daar een fundamentele voorwaarde voor.