Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit

Reactie

Naam Bereikbaar Haaglanden en Rijnland (R Soeters)
Plaats Den Haag
Datum 26 november 2020

Vraag1

He t u vragen of opmerkingen? U kunt op alle onderdelen van het besluit en de toelichting reageren.
• Er wordt wel iets gezegd over werkgevers voor wie alternatief vervoer er niet is of geen realistisch alternatief is (zoals fiets of OV). Dit kan betekenen dat het gebruik van elektrische of waterstof auto's overblijft. Dit kan in enkele gevallen leiden tot forse kostenstijgingen. Biedt de regeling een mogelijkheid voor het bevoegd gezag om hier dan specifieke afspraken over te maken?
• Er wordt in het stuk niet gesproken over voertuigen op Waterstof, is dat bewust?
• Er was al een regeling in de Wet Milieubeheer (verruimde Reikwijdte), wordt deze aangepast c.q. in elkaar geschoven of krijgen werkgevers straks te maken met twee regelingen die deels hetzelfde doel nastreven?
• Het komt niet duidelijk naar voren wie de enquêtes die werkgevers intern moeten uitzetten gaat verwerken?
• Er wordt niets gezegd over eventuele sancties als een werkgevers geen rapportage invult of straks niet aan de norm voldoet.
• Het Vliegverkeer wordt wel meegenomen maar alleen als de herkomst en bestemming in Nederland ligt. De uitstoot van het Vliegverkeer zal voor het grootste deel over langere afstanden plaatsvinden, wellicht goed om dit nog duidelijker weer te geven.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht