Normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) voor, m.b.t. beperking van CO2-uitstoot door verkeer. De wijziging is een afspraak uit het Klimaatakkoord (zomer 2019). Deze normerende regeling met wetgeving richt zich op zakelijke mobiliteit en woon-werkmobiliteit. De wetgeving start naar verwachting op 1/1/2022.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 16 december 2020

Het hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie is gepubliceerd. het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.