Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Kieswet i.v.m. definitieve invoering stembiljet kiezers buiten Nederland

Kiezers buiten Nederland stemmen sinds mei 2014 op basis van de 'Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming'. De Tijdelijke experimentenwet loopt af per 1 januari 2022. Dit wetsvoorstel voorziet in een permanente regeling, zodat de kiezers buiten Nederland kunnen blijven stemmen met een stembiljet dat per e-mail aan hen kan worden toegezonden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-05-2020
Einddatum consultatie 08-07-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 11008
Onderwerpen Staatsrecht Parlement

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Nederlanders die stemmen vanuit het buitenland, de gemeente Den Haag.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De huidige tijdelijke regeling wordt in de Kieswet opgenomen, zodat de kiesgerechtigden buiten Nederland kunnen blijven stemmen met een stembiljet dat per e-mail aan hen kan worden toegezonden.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op de gehele concept-regeling en -toelichting, of op onderdelen daarvan.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling