Tijdelijke experimentenbesluit nieuwe stembiljetten

Reactie

Naam Ieder(in) (M Boerjan)
Plaats Utrecht
Datum 5 augustus 2021

Vraag1

Wilt u reageren op het Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Geacht ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Het huidige stembiljet is niet voor iedereen zelfstandig bruikbaar. Ieder(in), Sien, KansPlus, LFB, KBO-PCOB, NOOM, Oogvereniging en Stichting ABC vinden het belangrijk dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan stemmen. Dit geldt ook voor mensen met een beperking, een chronische aandoening, ouderen, mensen met een psychische kwetsbaarheid en mensen die laaggeletterd, analfabeet of anderstalig zijn . Veel mensen vinden het stembiljet te ingewikkeld en moeilijk te hanteren vanwege het formaat.

Het voorstel dat er nu ligt vereenvoudigt het stembiljet. Om het stembiljet nog toegankelijker te maken geven wij drie aandachtspunten mee:
1. het stembiljet moet beschikbaar zijn in pictogrammen met de logo’s van de politieke partijen en lijstnummers, voor mensen die moeilijk of niet kunnen lezen;
2. het stembiljet moet in een relevant aantal stembureaus zelfstandig bruikbaar zijn voor mensen met een visuele beperking;
3. werk bij het ontwerp van het stembiljet volgens de principes van inclusief ontwerp en betrek ervaringsdeskundigen bij het ontwerp, testen, daadwerkelijk gebruik tijdens de verkiezingen en bij de evaluatie.

Begrijpelijk en toegankelijk stemmen
Wij vinden het belangrijk dat bij de inwerkingtreding van het voorstel de informatie over de verkiezingen, het nieuwe stembiljet en de mogelijkheden rond ondersteuning op een overzichtelijke en toegankelijke manier worden aangeboden. Het toegankelijker maken van het stembiljet is maar één van de stappen die genomen moet worden om het hele verkiezingsproces toegankelijker te maken. Er zijn meer stappen nodig om het gehele verkiezingsproces zelfstandig toegankelijk te maken. Zo moeten bijvoorbeeld ook verkiezingsdebatten en verkiezingsprogramma’s in begrijpelijke taal en toegankelijk beschikbaar zijn.

Monitor en leer
Neem de ervaringen die mensen hebben met de ondersteuning. Zorg dat de resultaten meegenomen worden bij de definitieve vormgeving van het stemproces. Betrek hierbij ervaringsdeskundigen en hun vertegenwoordigende organisaties.

Voor de gehele brief vanuit Ieder(in), Sien, KansPlus, LFB, KBO-PCOB, NOOM, Oogvereniging en Stichting ABC verwijs ik naar de bijlage bij deze reactie.

Met vriendelijke groet,
Martin Boerjan
Beleidsmedewerker Toegankelijkheid bij Ieder(in)

Bijlage