Tijdelijke experimentenbesluit nieuwe stembiljetten

Het wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (ingediend bij de Tweede Kamer) maakt het mogelijk om bij verkiezingen te experimenteren met een nieuw stembiljet. Gebruik van een nieuw stembiljet is erop gericht dat het stembiljet a) eenvoudiger te hanteren en tellen is en b) de mogelijkheid heeft om er logo's van politieke partijen op te plaatsen. In deze AMvB is de nadere vormgeving van de experimenten neergelegd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-07-2021
Einddatum consultatie 06-08-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 10975
Onderwerpen Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Kiezers, gemeenten en openbare lichamen, stembureaus en de Kiesraad.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Kiezers uit de gemeenten waar geëxperimenteerd gaat worden, kunnen hun stem kunnen uitbrengen met een makkelijker te hanteren stembiljet. Door de mogelijkheid om logo’s van politieke partijen op het stembiljet te plaatsen, is de verwachting dat met name laaggeletterde kiezers beter met het nieuwe stembiljet uit de voeten kunnen. Voor leden van de stembureaus is het gevolg dat zij de stemmen eenvoudiger en daardoor sneller kunnen tellen.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op de gehele algemene maatregel van bestuur en de gehele toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Kieswet

Bron: wetten.overheid.nl