Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Publiek rechtelijke nieuwbouwregeling

Met deze beleidsregel worden op aanvraag de meerkosten vergoed van aardbevingsbestendige nieuwbouw het Groningse aardbevingsgebied.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-05-2020
Einddatum consultatie 09-06-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bewoners en bedrijven in het Groningse aardbevingsgebied die een aardbevingsbestendig nieuw gebouw willen bouwen of daar bij betrokken zijn.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op basis van deze regeling kunnen de eerste eigenaren van nieuwe gebouwen een vergoeding vragen voor de meerkosten die gemaakt zijn om aardbevingsbestendig te bouwen.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen van de beleidsregel worden gereageerd.

De hoogte van de vergoeding zal nu niet aangepast worden. Daarvoor loopt een onafhankelijke studie. Als het uit de studie nodig blijkt, zal de hoogte van de vergoeding worden aangepast.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling