NFP wijziging 700MHz

Het ontwerpbesluit Nationaal Frequentieplan wijziging 700 MHz band wordt ter inzage gelegd om eenieder de gelegenheid te bieden opmerkingen over het wijzigingsbesluit in te dienen en de frequentietabel te controleren op de correcte vermelding van rechten. Daaraan verbonden wordt de ontwerpvergunning voor installaties ter zee geconsulteerd; deze vergunningen worden vergund via het verdeelmechanisme ‘verdeling op afroep’ (VoA).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Q&As 23 sept , 23 september 2019

Vandaag zijn enkele verduidelijkende Q&As aan de internetconsultatie toegevoegd, zie Q&A-document.