Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerpbesluit NFP-wijziging 3,5 GHz-band

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Driebergen
Datum 29 januari 2021

Vraag1

U kunt op alle onderdelen van deze consultatie reageren. Verder zijn er nog specifieke vragen waarop uw antwoord gewenst is.
Geachte Staatssecretaris,
In alle aandacht via tv, radio en krant die er was voor de Toeslagenaffaire hoorde ik o.a. 'de rechtsstaat moet mensen beschermen' en 'van duizenden mensen is het leven verwoest' en 'burgers voelen zich niet gehoord en beschermd'. Wat een verantwoordelijkheid heeft de regering dat dit ongehoord onrecht niet herhaald wordt door de uitrol van 5G.
Onschadelijkheid van 5G is niet aangetoond! De effecten van 5G op de gezondheid zijn niet onderzocht. Wetenschappers wereldwijd waarschuwen voor de mogelijk ernstige gezondheidseffecten van 5G. Wanneer de destastreuze gevolgen van het activeren van de 3,5 GHz band voor mens en natuur duidelijk worden, kunt u niet zeggen 'we hebben het niet geweten'. Denk aan de doos van Pandorra! Eenmaal geopend dan is het kwaad al geschied.
In het advies van de Gezondheidsraad staat dat zij niet hebben kunnen onderzoeken bij welke niveaus gezondheidsschade optreedt. De Gezondheidsraad adviseert terecht VOORZORG! Dat betekent een pas op de plaats en zeker niet het treffen van voorbereidingen voor het in gebruik nemen van de 3,5 GHz voor 5G. Straks zijn mensen nergens meer veilig voor de straling van draadloze communicatie.
Waarom in deze Corona-tijd zòveel inspanning en buitensporige financiële offers brengen terwille van de gezondheid van mensen en tegelijkertijd de kwetsbare gezondheid en vitaliteit van ALLEN en alles wat leeft in ons land weer door 5G in gevaar brengen?
Met vriendelijke groet en dank voor het lezen van deze noodkreet,
Agaath van Leeuwen


Vraag2

Verwacht u – naast het reeds bestaande gebruik in deze band – in de toekomst een behoefte aan lokale vergunningen voor bedrijfsspecifieke toepassingen in de 3,5 GHz band? Zo ja, kunt u deze behoefte aan vergunningen nader specificeren in termen van beoogde toepassing, benodigde bandbreedte, geografisch gebied, up-down-verhouding en vergunningsduur? Vanaf wanneer verwacht u een dergelijke behoefte te hebben?
[Deze vraag relateert vooral aan de 2*50 MHz, onder en boven in de band]
n.v.t.

Vraag3

Verwacht u – naast het reeds bestaande gebruik - in de toekomst een behoefte aan lokale of regionale vergunningen voor gebruik van de 3,5 GHz band voor toepassingen van draadloos internettoegang, ook wel bekend als Fixed Wireless Access? Zo ja, kunt u deze behoefte nader specificeren in termen van benodigde bandbreedte, up-down-verhouding, vergunningduur en geografisch gebied? Vanaf wanneer verwacht u een dergelijke behoefte te hebben?
[Deze vraag kunt u vooral relateren aan de 2*50 MHz, onder en boven in de band].
n.v.t.

Vraag4

Verwacht u in de toekomst een behoefte aan vergunningen voor offshore gebruik van de 3,5 GHz band, cq op het Nederlands Continentaal Plat, op zee? Zo ja, kunt u deze behoefte aan vergunningen nader specificeren in termen van beoogde toepassing, benodigde bandbreedte, up-down-verhouding, vergunningsduur en geografische zone? Vanaf wanneer verwacht u een dergelijke behoefte te hebben?
[Deze vraag kunt u zo gewenst apart beantwoorden voor de 300 MHz voor nationale mobiele communicatie dan wel voor de 2*50 MHz onder en boven in de band].
n.v.t.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht