Ontwerpbesluit NFP-wijziging 3,5 GHz-band

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Melissant
Datum 29 januari 2021

Vraag1

U kunt op alle onderdelen van deze consultatie reageren. Verder zijn er nog specifieke vragen waarop uw antwoord gewenst is.
Ik ben tegen het in gebruik nemen van de 3,5 GHZ frequentieband voor 5G.
Al jaren worden we aan een steeds hogere stralingsbelasting blootgesteld en steeds meer mensen worden daar ziek van. Er zijn werkelijk duizenden onderzoeken die aantonen dat de straling van mobiele communicatie apparatuur effecten heeft op de gezondheid van de mensen. En niet alleen effect heeft op de gezondheid van mensen, maar ook op dier en milieu. Zie oa. het BioInitiative Report, het NABU onderzoek https://www.medischdossier.org/de-straling-van-mobiele-telefoons-doodt-bijen-aldus-nieuwe-studie/ en het Bamberg onderzoek
Trees-in-Bamberg-and-Hallstadt-Documentation-2006-2016.pdf (kompetenzinitiative.com)

In het advies van de Gezondheidsraad staat dat niet uitgesloten kan worden dat ook blootstelling onder de nieuwste ICNIRP-normen de potentie heeft de gezondheid te schaden. Daarom adviseert de commissie om voorzorg toe te passen en blootstellingen zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden.
Wat het ministerie van economische zaken nu van plan is staat haaks op dit advies van de Gezondheidsraad.

De rijksoverheid draagt mede verantwoordelijkheid voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving.
Wat blijft daarvan over als zij zich niets aantrekt van al die onderzoeken die er zijn, die aantonen dat straling effecten heeft op mens, dier en milieu en niet luistert naar de mensen die ziek van straling worden?

Er is ook totaal nog geen onderzoek gedaan naar de effecten van 5G op mens, dier en milieu. Kortom onverantwoord om hiermee door te gaan.

Stop invoering van 5G