Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerpbesluit NFP-wijziging 3,5 GHz-band

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amersfoort
Datum 29 januari 2021

Vraag1

U kunt op alle onderdelen van deze consultatie reageren. Verder zijn er nog specifieke vragen waarop uw antwoord gewenst is.
In de vaart der volkeren willen we meer online en nog sneller, met 5G als brenger van vrijheid en verbinding. Het intensiveren en verbreden van gebruik van frequenties, om alle mogelijkheden te benutten gaat ten koste van een groeiende groep. Het gaat niet gewoon om een technologisch besluit over de wijziging rond de 3,5 band om de economie een extra zet te geven: het stralingsniveau verder versterken heeft gevolgen die onvoldoende helder zijn. De Gezondheidsraad heeft geformuleerd dat ze niet weten wat de gevolgen zijn. Ze deden dit eerder niet, en baseren zich nog steeds op maar een curieus en select deel van onderzoek. Er is nauwelijks onderzoek gedaan in Nederland naar de gevolgen van de huidige stralingsniveau’s op mensen, laat staan op ecologie. Terwijl anders voor iedere verandering een MER normaal is! Dit is dankzij dat de Gezondheidsraad en de overheid de gedateerde normen van een industrie gerelateerde adviesorganisatie overneemt. Onderzoek naar mensen op celniveau (en niet naar opwarming of alleen beperkt epidemiologisch onderzoek) en onderzoek niet gefinancierd door de industrie, telt nauwelijks in Nederland bij raad noch verspreiding onder artsen. Ondertussen zijn er veel mensen letterlijk ziek van de straling. We kennen ook de omvang van de groep stralingsgevoeligen niet (tussen de 2 en 12% van de bevolking). De meest gedupeerden kunnen nergens heen: er zijn geen stralingsvrije gebieden. Laat er voor uitbreiding eerst gebieden komen voor deze mensen. En erken de zieken en gevoeligen -er is nog niet eens een officieel meldpunt-, zodat onderzocht kan worden hoeveel mensen last hebben en wat hen kan helpen opknappen. Door dit niet serieus te nemen is er een inhumane situatie ontstaan. Een situatie waar deze mensen zeer onvrij zijn juist door 5G en de versterkte straling. Doorgaan in de vaart der volkeren met 5G - en voorop willen lopen, en de al bestaande gezondheidsschade op dit niveau te negeren, dat kan toch eigenlijk niet? Zoals op meer vlakken waar geld te verdienen is, zal de lobby sterk en slim zijn. Zelfs tot in de wetenschap. Dat hebben we eerder gezien bij onderzoek naar effecten van roken, naar toxische stoffen zoals asbest en homoonverstorende stoffen, bij klimaatvraagstukken en nu dus rond straling. Besef dat industrie een vinger in de pap heeft in wetenschap en bij beleidsorganen. Gedegen industrie-onafhankelijk onderzoek naar gevolgen is nodig voor verdere uitrol.

Vraag2

Verwacht u – naast het reeds bestaande gebruik in deze band – in de toekomst een behoefte aan lokale vergunningen voor bedrijfsspecifieke toepassingen in de 3,5 GHz band? Zo ja, kunt u deze behoefte aan vergunningen nader specificeren in termen van beoogde toepassing, benodigde bandbreedte, geografisch gebied, up-down-verhouding en vergunningsduur? Vanaf wanneer verwacht u een dergelijke behoefte te hebben?
[Deze vraag relateert vooral aan de 2*50 MHz, onder en boven in de band]
Er is een grote behoefte aan een lokale vergunning voor burgergroepen om draadloos internettoegang, uitzenden van frequenties etc te verbieden . We willen de benodigde bandbreedte, benodigde tijden (tussen 24 u en 6u uit, zodat mensen kunnen slapen en zich herstellen), geografisch gebied bepalen, etc, en dit alles graag in nader overleg met u specificeren. Wanneer worden representanten van belangenorganisaties uitgenodigd naar het ministerie? Dit is normaal op alle andere gebieden van beleidsvorming, en we voelen ons ernstig tekort gedaan dat de beleidsvorming rond 5G wordt gedaan zonder de stralingsgevoeligen als belangrijke stakeholder mee te nemen. We zouden het zeer op prijs stellen dat onze behoeften serieus worden genomen, ook als dit geen geldelijk gewin produceert.
Ik ben zelf ziek geworden na 10 jaar op 130 meter van een zendmast te wonen. Mijn verhaal is niets vergeleken bij dat van sommigen. Er zijn er velen die zichzelf voortdurend beschermen en hun huis, kleding en uitstappen hierop aanpassen. Het moment dat er bij mij meer antennes bij kwamen vorige zomer, is mijn toestand achteruit gehold. Ik heb geheugenverlies, concentratieproblemen, hoofdpijnen, zware vermoeidheid vaak, slaapproblemen en continu suizen horen. 'Vage klachten' dus, waar je nergens echt mee terecht kunt maar die mij als zzp-er zwaar in de problemen hebben gebracht. Ik merkte dat wifi, laptop en mobiel toen een probleem werden, alsof ik door de continue straling van de masten in de buurt mijn afweer had afgebouwd. Ik ben hierdoor vervroegd verhuisd naar mijn vriend op het platteland. Wifi staat nu uit, alles is op de kabel gebracht en ik kan zelfs weer werken achter de laptop. Thuis levend gaat het best oké nu, maar in steden en op kantoren nog niet. Niet iedereen is kwetsbaar. 3% heeft er last van, recent onderzoek in Duitsland stelt dat 9% er last van heeft. We hebben het dus echt wel over grote delen van de bevolking. Laten we er dan eerst onderzoek naar doen, kijken wat werkelijk is, door werkelijk onafhankelijke partijen.

Vraag3

Verwacht u – naast het reeds bestaande gebruik - in de toekomst een behoefte aan lokale of regionale vergunningen voor gebruik van de 3,5 GHz band voor toepassingen van draadloos internettoegang, ook wel bekend als Fixed Wireless Access? Zo ja, kunt u deze behoefte nader specificeren in termen van benodigde bandbreedte, up-down-verhouding, vergunningduur en geografisch gebied? Vanaf wanneer verwacht u een dergelijke behoefte te hebben?
[Deze vraag kunt u vooral relateren aan de 2*50 MHz, onder en boven in de band].
De behoefte is afschaling van de 3,5GHz band. Het is al schrijnend dat het economische belang in 3 van de 4 vragen wordt onderzocht via deze consultatie, interesse in de belangen van de getroffen stralingsgevoeligen blijkt niet uit de vragen. Er is al best veel geluid gemaakt door de gedupeerden en belanghebbenden, desondanks worden zittingen uitgesteld en wellicht afgezegd. Er is wel interesse voor de economische belangen. Dit zorgt voor nog meer vervreemding en afstand bij de gedupeerden. Waar moeten zij heen volgens u? Er is een behoefte ontstaan, een niche van ondernemers die deze doelgroep helpt met afschermende producten, met advies etc. Het feit dat deze niche er is zegt genoeg. Als er meer straling komt zal hun doelgroep toenemen. Dan wilt u deze doelgroep misschien ook helpen om hun business verder uit te bouwen? Ziet u hoe krom de redenatie is om de behoefte van ondernemers centraal te stellen? De behoefte om 5G door te zetten? Waar komt die precies vandaan? Het ultieme grote gemak? Wanneer is deze voldoende?

Vraag4

Verwacht u in de toekomst een behoefte aan vergunningen voor offshore gebruik van de 3,5 GHz band, cq op het Nederlands Continentaal Plat, op zee? Zo ja, kunt u deze behoefte aan vergunningen nader specificeren in termen van beoogde toepassing, benodigde bandbreedte, up-down-verhouding, vergunningsduur en geografische zone? Vanaf wanneer verwacht u een dergelijke behoefte te hebben?
[Deze vraag kunt u zo gewenst apart beantwoorden voor de 300 MHz voor nationale mobiele communicatie dan wel voor de 2*50 MHz onder en boven in de band].
Ik zou eerst onderzoeken wat dit met het maritieme leven zou doen. Onze vraag naar stroom zorgt voor CO2 productie, maar aan de andere kant zorgt deze vraag voor een verstoring van de leefomgeving waar de elektromagnetische velden reiken. Is het werkelijk zo belangrijk om 5G ook op zee te verspreiden?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht