Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerpbesluit NFP-wijziging 3,5 GHz-band

Reactie

Naam Opus 33 Music (E. M. de Boer)
Plaats Midwoud
Datum 29 januari 2021

Vraag1

U kunt op alle onderdelen van deze consultatie reageren. Verder zijn er nog specifieke vragen waarop uw antwoord gewenst is.
Reactie internetconsultatie Ontwerpbesluit NFP-wijziging 3,5 GHz-band

Ik ben faliekant tegen dit ontwerpbesluit, alsmede hebben grote bezwaren tegen de wijze waarop dit onderdeel en het gehele 5G gebeuren op een onzorgvuldige en tevens ongezonde wijze wordt uitgevoerd. Ik acht dit uiterst onverantwoord gedrag, en wel hierom:

1. De huidige ICNIRP-blootstellingslimiet deugt niet qua systematiek en niet qua hoogte veldsterkte, en dient daarom te worden aangepast.
2. U beweert steeds de adviezen van de wetenschap en Gezondheidsraad te volgen, maar het laatste advies van de Gezondheidsraad om o.a. 26 GHz niet in te voeren legt u gewoon terzijde. Dit dient u op te volgen.
3. Er zijn zeer veel wetenschappelijke onderzoeken die de gezondheidsrisico’s bevestigen: zie bijvoorbeeld de uitlatingen van Prof. Hans Kromhout en Ir. Rob van Strien, beiden lid van de commissie EMV van de gezondheidsraad.
4. U neemt niet eens de moeite brieven, verzoeken aan u gericht door stralingsgevoeligen en stralingsbewuste organisaties te beantwoorden.
5. Hoe gaat u de werknemers, die werken in de bedrijfstakken (havens, luchthavens, industrie, transport), waar dit ontwerpbesluit ook deels in voorziet, beschermen tegen de (overdosis) straling van 5G in de door diverse reactiegevers genoemde toepassingen? En de gewone burger? Of moet dit via de vakbond of straks de rechter?
6. Wat gaat u nu doen om de situatie van de mensen, die nu al gezondheidsklachten ervaren door EMF straling (dus ver onder de normen), te verbeteren?
7. Gaat u de crisisopvang en hulp voor stralingsgevoeligen organiseren of laat u ze gewoon barsten?
8. Gaat u stralingsarme woongebieden mogelijk maken door daar geen nieuwe zendmasten, meer veldsterkte en 5G antennes te plaatsen?
9. Gaat u nu eens een goed plenair debat voeren in de Tweede Kamer? En dan zonder de verkeerde informatie van het Kennisplatform EMV daar te verkondigen?

Ik zie uit naar uw reactie. Met vriendelijke groet,

Ed de Boer
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht