Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerpbesluit NFP-wijziging 3,5 GHz-band

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Rijssen
Datum 29 januari 2021

Vraag1

U kunt op alle onderdelen van deze consultatie reageren. Verder zijn er nog specifieke vragen waarop uw antwoord gewenst is.
Ondanks alle waarschuwingen voor 5G van burgers en van stralingsbewuste organisaties gaat het demissionair kabinet toch gewoon door met de voorbereidingen voor de uitrol van 5G. Dit ondanks het feit dat de effecten op de gezondheid van 5G niet zijn onderzocht en dat de onschadelijkheid van 5G niet is aangetoond. Dit ondanks het feit dat wetenschappers wereldwijd waarschuwen voor de mogelijk ernstige gezondheidseffecten van 5G. Dit ondanks de waarschuwing in het Advies van de Gezondheidsraad (GR) over 5G. In dit Advies staat dat de commissie geen antwoord kan geven op de vraag of blootstelling aan de 5G-frequenties gezondheidsrisico’s oplevert. De commissie merkt op niet te hebben kunnen onderzoeken bij welke niveaus gezondheidsschade optreedt en of er wellicht een drempelwaarde is waaronder geen schade optreedt.

De GR gaat volledig aan voorbij dat er wereldwijd miljoenen mensen zijn die gezondheidsklachten ervaren bij de huidige lagere frequenties.

www.5gisnietoke.nl https://emls.webnode.nl/news/dossier-g5-rechtbank-te-arnhem-verklaart-beroep-tegen-plaatsing-5g-antenne-gegrond/
https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht