Nota Frequentiebeleid 2016

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) past het Nederlandse frequentiebeleid aan op ontwikkelingen in technologie, markt en maatschappij. Frequentiegebruik (draadloze communicatie) heeft zich ontwikkeld tot een onmisbaar element voor de Nederlandse samenleving en economie. Het huidige frequentiebeleid stamt uit 2005. EZ heeft dit beleid laten evalueren, en in dialoog met belanghebbenden is gewerkt aan een herijking van het beleid die in de Nota Frequentiebeleid 2016 is verwoord.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 7 november 2016

Het ministerie van Economische Zaken heeft een concept van de Nota Frequentiebeleid 2016 voorgelegd via een openbare internetconsultatie. Dit verslag bevat een weergave op hoofdlijnen van de ontvangen reacties.