Regeling Nationaal regime MiFID II

Consultatie van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met de aanpassing van het Nationaal regime naar aanleiding van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (MiFID II).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-08-2018
Einddatum consultatie 12-10-2018
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Adviseurs, bemiddelaars, beleggingsondernemingen, toezichthouders, verzekeraars en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Personen die bepaalde beleggingsdiensten verlenen zijn op grond van artikel 11 Vrijstellingsregeling Wft vrijgesteld van bepaalde artikelen van de Wft. Naar aanleiding van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 wordt artikel 35a van de Vrijstellingsregeling Wft aangepast. Beleggingsondernemingen die zijn vrijgesteld dienen te voldoen aan enkele nieuwe gedragsregels. Zo dienen gegevens straks vijf jaar te worden bewaard in plaats van één jaar. Ook worden de regels omtrent het productontwikkelingsproces voor distributeurs van toepassing en dient de beleggingsonderneming zelf ook de doelgroep te bepalen aan wie de producten worden gedistribueerd. Verder zullen de vakbekwaamheidseisen worden aangescherpt.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Downloads