Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2020

Reactie

Naam S. v.d. Brink
Plaats Amsterdam
Datum 28 november 2019

Vraag1

Heeft u op- en aanmerkingen bij het wetsvoorstel en de Memorie van toelichting?
De ambtsdragers die worden geraakt door de wetswijziging, genieten riante ambtelijke arbeidsvoorwaarden, zoals de wachtgeldregeling. Ze kunnen bakken met geld verdienen en/ of enorme vermogens opbouwen, dankzij (ook NA) hun ambtsfunctie. De wetgever moet er alles aan doen om elke schijn van zelfverrijking te voorkomen door in de wet:
1) eenvoudig, duidelijk en kort te beschrijven wat precies de intentie van de wet is en waarom een bijzondere pensioenregeling voor ambtsdragers nodig is.
2) voor de definities van termen (zoals "partner") te verwijzen naar die van de Pensioenwet.
3) artikelgewijs (!) te verantwoorden waarom het artikel moet afwijken van de Pensioenwet.
4) de verplichting op te nemen dat de overheid over deze bijzondere regeling expliciet en transparant jaarlijks publiceert:
a) de onderhoudskosten (inclusief het maken van wetswijzigingen zoals dus) en
b) de statistische kernprestaties (zoals het gemiddelde pensioenrendement per nominale deelnemer).
5) de verplichting op te nemen dat de overheid een onafhankelijke derde laat controleren in hoeverre deze bijzondere pensioenregeling daadwerkelijk ook echt doelmatig is.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht