Veiling 700, 1400, 2100 MHz

Reactie

Naam C Kester
Plaats Den Haag
Datum 15 januari 2020

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid zoals vastgelegd in de diverse regelingen en aanverwante besluiten?
Inhoudsopgave reactie die als word document is bijgevoegd:
Inhoud
1. Volgorde der besluiten
2. Doelstelling beleid mobiele communicatie
3. Vergunningsvoorwaarden
3.1 Dekkingsverplichting
3.2 Maximaal zendvermogen
3.3 Intrekken vergunning
3.4 Aansprakelijkheid
3.5 Openbaarheid data
4 Overige ongewenste ontwikkelingen en schaduwkanten
5 Slot oproep

Bijlage