Voorontwerp monistisch bestuursmodel coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Het ambtelijk voorontwerp bevat een regeling waarmee het monistisch bestuursmodel wordt vastgelegd voor de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 5 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: