Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Internetconsultatie mondiale gezondheidsstrategie

Consultatie gesloten Zorg en gezondheid

In het kort

Op 20 april 2022 presenteerde de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) haar advies 'Fundament voor een Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie' aan de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer. Het AIV-advies bevat bouwstenen voor een Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie en stelt drie prioriteiten: 1) versterking van gezondheidsstelsels; 2) pandemische paraatheid; 3) nationale en internationale coherentie.

De Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie heeft als doel een strategisch en samenhangend kader te bieden met duidelijke prioriteiten om effectief bij te dragen aan de mondiale gezondheid. De strategie zal gebaseerd zijn op de Sustainable Development Goals (SDG's) en bestaande internationale mensenrechtenkaders. Het is belangrijk dat de Nederlandse inspanningen op het gebied van mondiale gezondheid vraag gestuurd zijn en tegelijkertijd gebruik maken van de unieke expertise die Nederland te bieden heeft.

Om een inclusief proces te bevorderen en inzicht te krijgen in de te stellen prioriteiten, organiseren de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Buitenlandse Zaken een reeks consultaties met nationale en internationale publieke en private instellingen, academische en maatschappelijke organisaties, jongerenvertegenwoordigers, zuidelijke en gelijkgestemde landen en programmapartners parallel aan het opstellingsproces.

Daarnaast wordt deze internetconsultatie gepubliceerd om andere geïnteresseerde stakeholders de kans te geven input te leveren. Vragen voor input zijn georganiseerd rond zeven hoofdgebieden, namelijk:
I.    SDG's, mensenrechten en diplomatie 
II.   Versterking van gezondheidssystemen 
III.  Pandemische paraatheid en respons
IV.  Grondstoffen 
V.   'One Health'/gezondheid op alle beleidsterreinen (integraal gezondheidsbeleid) 
VI.  Duurzame financiering 
VII. Diversen

Reacties op deze consultatie4 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties