Wetsvoorstellen modernisering personenvennootschappen

Bijgaande drie wetsvoorstellen geven het nieuwe moderne wettelijk kader voor personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap). Het betreft de civielrechtelijke regeling, fiscale maatregelen en enkele invoeringsbepalingen (ook overgangsrecht). Reacties uit de internetconsultatie van 2019 zijn verwerkt.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 31 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: