Wijziging Regeling zorgverzekering voor de modernisering van het GVS

Reactie

Naam Nederlandse Diabetes Federatie (mw. N. Janssen)
Plaats Amersfoort
Datum 15 september 2022

Vraag1

Het ministerie van VWS vraagt met name aandacht voor de uitvoerbaarheid van de conceptregeling. Is helder hoe uitvoering gegeven kan worden aan de conceptregeling? Zijn daarvoor volgens u aanvullende zaken nodig?

Daarnaast is het ministerie van VWS benieuwd naar de inschatting van de effecten van de verzachtende maatregel van een opslag op de vergoedingslimiet voor clusters met een relatief lage omzet.
De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) heeft, als koepel van het diabetesveld, zorgen over de GVS modernisering. Als koepel hechten wij zeer aan betaalbare zorg voor alle mensen met diabetes. Ook erkennen wij het belang van een duurzaam betaalbaar zorgstelsel. We hebben wel zorgen omtrent regeldruk, werkingsprofielen insuline versus werkzame stof in een cluster, insuline in combinatie met hulpmiddel, dosering versus werkingsprofiel, afstemming clustering op Leidraad verantwoord wisselen, extra kosten in de lage SES. We bepleiten dat de beschreven zorgen worden aangepakt in de finalisering en implementatie van de GVS modernisering en vernemen graag uw reactie.
In bijgaand document beschrijven we onze zorgen en vragen rondom de hierboven genoemde onderwerpen.

Bijlage