Regeling vakbekwaamheid medewerkers beleggingsondernemingen Wft

Deze regeling bevat nadere regels over de vakbekwaamheid van medewerkers van een beleggingsonderneming Verder worden de regels uit MiFID II verwerkt wat betreft de samenwerking van de AFM met toezichthouders uit andere lidstaten en ESMA. Tenslotte voorziet deze regeling in enige vrijstellingen voor ondernemingen met zetel buiten de Europese Unie die in Nederland actief willen zijn.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-11-2017
Einddatum consultatie 01-12-2017
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beleggingsondernemingen, beleggingsondernemingen met zetel in een land buiten de Europese Unie.

Het bleek niet mogelijk om ook de noodzakelijke aanpassingen van het nationaal regime tijdig vorm te geven voor 3 januari 2018, de datum vanaf welke MiFID II moet worden toegepast. Er is daarom gekozen om het nationaal regime op een later moment aan te passen. Het streven is om de benodigde wijzigingen van de Vrijstellingsregeling Wft in het eerste kwartaal van 2018 openbaar te consulteren. Hierbij zal een overgangsregime worden opgenomen. Tot het nieuwe nationaal regime van toepassing is, zullen de bestaande vrijstellingen blijven gelden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het voorstel leidt ten opzichte van het wetsvoorstel en het besluit ter implementatie van MiFID II niet tot additionele lasten voor het bedrijfsleven.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle elementen van de voorgestelde ministeriële regeling en de bijbehorende toelichting worden gereageerd.

Downloads