Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de in het regeerakkoord aangekondigde minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars ingevoerd. Deze minimumkapitaalregel beperkt, kort gezegd, de fiscale renteaftrek als er sprake is van een teveel aan vreemd vermogen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-03-2019
Einddatum consultatie 15-04-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 10268
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Banken en verzekeraars.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie beantwoording IAK-vragen.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen reageren op alle onderdelen van het consultatiedocument.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling