Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

Reactie

Naam Geluk Journalistiek (Heer J. Geluk)
Plaats Vlaardingen
Datum 9 december 2019

Vraag1

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over de voorgestelde maatregelen;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel.
De voorstellen gelezen hebbend, ben ik van mening dat de nieuwe wetsvoorstellen - met name waar het gaat over de zelfstandigenverklaring - onnodig veel administratieve lasten met zich meebrengen. Bovendien kan deze verklaring niet voor alle zzp'ers gelden. Ik ben tekstschrijver en maak afspraken over een prijs per artikel of interview, ongeacht het aantal uren. Als vertaler werk ik ook zo, zij het dat ik voor sommige klanten een uurloon van minimaal 35 euro reken. Ook andere beroepen kunnen niets met deze ambtelijke, bureaucratische regeling. Slechte wet. Laat alles zoals het nu is, regel alleen dat schijnzelfstandigheid - die slechts in enkele sectoren voorkomt - doeltreffend kan worden aangepakt. Een minimumtarief is een goed idee, maar niet geregeld zoals in de Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht