Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

De huidige wetgeving knelt in de visie van het kabinet voor zzp’ers en hun opdrachtgevers. Daarom zijn in het regeerakkoord maatregelen aangekondigd om deze partijen meer zekerheid te geven over de kwalificatie van hun arbeidsrelatie én om schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te voorkomen.
Daarom doet de regering een voorstel voor twee maatregelen:
1. Minimumtarief van €16,-
2. Zelfstandigenverklaring

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-10-2019
Einddatum consultatie 09-12-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 8960
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Zelfstandigen, opdrachtgevers, werknemers en werkgevers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het minimumtarief zorgt ervoor dat zelfstandigen een bestaansminimum kunnen verdienen indien zij voltijd werken, door te voorkomen dat ze tegen te lage tarieven (moeten) werken.
Werkenden en hun werkverstrekkers krijgen – onder bepaalde voorwaarden - op voorhand de zekerheid dat de arbeidsrelatie voor de loonheffingen en de werknemersverzekeringen niet wordt gekwalificeerd als een dienstbetrekking. Ze krijgen daarnaast zoveel mogelijk zekerheid ten aanzien van de arbeidsrechtelijke gevolgen.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept-wettekst en daarbij behorende artikelsgewijze toelichting opgesteld voor het minimumtarief en een concept-wettekst en daarbij behorende artikelsgewijze toelichting voor de zelfstandigenverklaring voor. Deze wetteksten zullen samengevoegd worden tot één wetsvoorstel. Het algemene deel van de memorie van toelichting op beide maatregelen is wel samengevoegd tot één stuk.
U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    IAK Wetsvoorstel minimumtarief zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

Overige documenten

  • Wet op de zelfstandigenverklaring