Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

Reactie

Naam M.A.R.Translations.nl (Mevrouw drs. M. Ahuluheluw)
Plaats Arnhem
Datum 9 december 2019

Vraag1

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over de voorgestelde maatregelen;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel.
In de uitgeverswereld wordt sinds jaar en dag gewerkt met een zgn. Modelcontract waarin een minimumtarief wordt gehanteerd. De praktijk leert echter dat dit minimumtarief gelijkstaat aan een maximumtarief, en nog erger, dat opdrachten worden verstrekt onder het minimumtarief. Naast het gegeven dat €16 per uur bij een normale werkweek wel erg mager is als je bedenkt dat niet alle uren declarabel zijn, én dat je gewoon beboet kunt gaat worden als je minder dan dat vraagt, snijdt deze wet niet bepaald hout.

En is er überhaupt bij stilgestaan dat je in Nederland kunt werken als zelfstandige voor buitenlandse opdrachtgevers? Dat is namelijk een van de vrijheden die het internet heeft gebracht. Als vertaler heb ik zelf geen opdrachtgevers meer in Nederland, maar wel elders in Europa en daarbuiten. Zo'n minimumtarief is dan al helemaal niet meer houdbaar. En wat worden dan de criteria om aangemerkt te worden als zzp'er.

Overigens is een aov voor vertalers een absolute lacher. Voor verzekeraars dan wel: je moet haast al in je kist liggen, willen verzekeraars uitkeren bij ziekte, want bij dit soort werk heb je vooral een goed stel hersens en vingers om te typen nodig.

Het uitgangspunt dat je zelfstandigen wilt behoeden voor armoede is ronduit lachwekkend. Je hoort als overheid mensen die WILLEN WERKEN, te stimuleren en niet tot wanhoop te drijven. Zeker in de creatieve sector is dit soort betutteling vooral goed voor een stagnerende economie, aangezien je met dit soort regels mensen rechtstreeks aan de bedelstok helpt. Maar wellicht is dat ook wel het doel, aangezien schuldsanering tegenwoordig een gat in de markt is.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht