Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

Reactie

Naam N. Heemskerk
Plaats Amsterdam
Datum 9 december 2019

Vraag1

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over de voorgestelde maatregelen;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel.
Als huisarts ben ik tegen een verplichte offerte. Waarnemend huisartsen dienen een belangrijke rol in de huisartsenzorg. Voor ons is het minimumtarief geen probleem en hiervoor hoeven wij dan ook geen bescherming te ontvangen. Dit maakt deze wet niet van ons op toepassing. Sterker nog, door extra administratieve lasten, zal ik minder tijd voor de patiënt overhouden, hetgeen onwenselijk is in tijden waarop de 1e lijns zorg al uit zijn voegen aan het barsten is.

Als huisarts ben ik daarom ook tegen de wet op de Zelfstandigenverklaring. Als waarnemend huisarts vervul ik een belangrijke rol om de eerstelijnszorg draaiende te houden. Ik val in tijdens vakanties, zwangerschapsverlof, ziekte van huisartsen of tijdens drukke periodes zoals tijdens de griepepidemie. Daarnaast wil ik voor mijn patiënten en de continuiteit van hun zorg langer dan 1 jaar ergens te kunnen werken. De regel van 1 jaar staat haaks op wat we willen bereiken in de zorg, namelijk goede, betaalbare en continue zorg die beschikbaar is voor iedereen. Met de nieuwe wet zal ik wellicht mijn tarief moeten verhogen tot waardes waar de huisartsenzorg op dit moment nog niet klaar voor is. Dit zal alleen kunnen als praktijkhouders ook beter betaald worden. Daarnaast draagt de wet niet bij aan het terugdringen of voorkomen van schijnconstructies.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht