Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012

Met deze wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 wordt de herziene Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken aangewezen in de bouwregelgeving. In deze herziening zitten maatregelen die leiden tot de bevordering van verlaging van de milieudruk van bouwwerken en tot de toepassing van circulaire maatregelen. Dit zijn accuratere waardering van circulaire maatregelen, waardering van hergebruik en waardering van levensduurverlenging.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-11-2021
Einddatum consultatie 24-12-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Partijen in de bouw (opdrachtgevers, bouwers, toeleveranciers, adviseurs en ontwerpers).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de onderhavige wijzigingen wordt zichtbaar hoeveel hergebruikte producten en materialen in een bouwwerk worden toegepast en hoe goed het bouwwerk is ontworpen om in de toekomst circulair te kunnen worden gedemonteerd.
Met de aanwijzing van het geactualiseerde Bepalingsmethode en de bijbehorende wijzigingsbladen wordt deze versie ook voorgeschreven voor de berekening van de streefwaarde voor de milieuprestatie die in de bouwregelgeving is gesteld.

Waarop kunt u reageren

Er kan alleen worden gereageerd op de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012. De herziening van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken is al vastgesteld (door de stichting Nationale Milieudatabase).

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Bepalingsmethode op website NMD

Bron: milieudatabase.nl

Stichting Nationale Milieudatabase

Bron: milieudatabase.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling