Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving, aanscherping en uitbreiding van de milieuprestatie-eis

Reactie

Naam Hedgehog Company (P Kuipers)
Plaats Amsterdam
Datum 23 februari 2024

Vraag1

Met deze consultatie wordt een ieder uitgenodigd een reactie te geven op het voorliggende wijzigingsvoorstel. De reacties zullen worden betrokken bij de nadere uitwerking van het wijzigingsvoorstel. U wordt geadviseerd om tevens de informatieve notitie te gebruiken voor een nadere inhoudelijke toelichting bij het wijzigingsvoorstel. U wordt uitgenodigd om in uw reactie op de wijziging in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) ook alvast te reageren op de voorziene wijziging van de Omgevingsregeling (Or). Uw reactie zal worden meegenomen in de wijziging van de Or, die op 19 februari in internetconsultatie gaat. 
Vanuit Hedgehog Company B.V. (LCA experts)

Bijlage