Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek mijnbouw op zee

Reactie

Naam Fizzy Transition Ventures (Dhr L.G. van Hijfte)
Plaats Assen
Datum 21 mei 2019

Vraag1

Het wetsvoorstel schrijft een systeem van overeenkomsten voor, versterkt met een mogelijkheid tot zekerheidsstelling na bestuursrechtelijke handhaving. Is dit systeem voldoende?
Biedt het systeem van ontheffingen voldoende mogelijkheden voor hergebruik van de resterende mijnbouwwerken?
Is het wetsvoorstel voldoende om na het hergebruik tot de definitieve sluiting van het mijnbouwwerk te komen?
In de memorie van toelichting wordt het volgende gezegd: "het elektrificeren van platforms en de aansluiting daarvan op het elektriciteitsnetwerk is een voorwaarde om ze na de gasproductie in te kunnen zetten voor andere activiteiten als de opslag van CO2...". Dit is feitelijk onjuist: een platform kan wel degelijk gebruikt worden als CO2 opslag zonder dat het van een elektriciteitsaansluiting voorzien is. Momenteel werkt een consortium van Nederlandse bedrijven met subsidie van uw Ministerie aan een scheepstransportsysteem voor het vervoeren van CO2 naar lege offshore gasvelden waarbij alle benodigde energie voor het injecteren van de CO2 geleverd wordt door het schip. Het aantal platforms en lege gasvelden dat bruikbaar wordt voor CO2 opslag via deze oplossing is dus vele malen groter dan wanneer elektrificatie vereist is en bovendien kan veel eerder gestart worden met CO2 opslag: mogelijk al in 2022. Het project staat bekend bij RVO onder de naam "Een modulair, schaalbaar ontwerp voor het transporteren van CO2 onder hoge druk over water" referentie TCCU117011.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht