het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek mijnbouw op zee

Het wetsvoorstel verduidelijkt op de eerste plaats de bepalingen uit de Mijnbouwwet ten aanzien van het verwijderen en hergebruiken van de infrastructuur die is gebruikt voor mijnbouwactiviteiten en de in dat kader te stellen financiële zekerheden. Het wetsvoorstel actualiseert deze bepalingen en vult deze bepalingen aan. Verder verhoogt het wetsvoorstel de investeringsaftrek voor mijnbouwwerken op zee van 25% naar 40%.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-04-2019
Einddatum consultatie 01-06-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

mijnbouwondernemingen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Actualisering van de verplichting tot het buiten gebruik stellen van boorgaten en het verwijderen van mijnbouwwerken op zee en op land.
Het bieden van een mogelijkheid tot hergebruik van een mijnbouwwerk voor een ander doel dan het winnen van koolwaterstoffen
Het verbeteren van het stelsel van financiële zekerheidsstelling voor nakoming van deze verplichting.
Een verhoging van de investeringsaftrek naar 40% voor mijnbouwwerken op zee.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele wetsvoorstel kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Mijnbouwwet

Bron: wetten.overheid.nl