Besluit implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014

Consultatie van het wijzigingsbesluit ter implementatie van de richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van richtlijn 2002/92/EG en richtlijn 2011/61/EU en de daarbij behorende verordening (PbEU 2014, L 173) (hierna: MiFID II) en de gedelegeerde uitvoeringsrichtlijn markten voor financiële instrumenten 2014.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 17 november 2017