Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijziging besluit uitvoering EU-verordeningen financiele markten (MIF)

Reactie

Naam Particulier (P. Peereboom)
Plaats Hurdegaryp
Datum 6 juli 2020

Vraag1

Met deze consultatie wordt eenieder geïnformeerd over de voorgenomen nieuwe regelgeving en wordt iedereen de mogelijkheid geboden om hierop te reageren.
Juridisch gezien is een debetkaarttransactie of een online-transactie een bericht.

Door de wet Verzelfstandiging PTT van 26 oktober 1988 is het berichtenverkeer geprivatiseerd waardoor het maatschappelijk belang is verkwanseld.
Mijn voorstel is om de afwikkelingskosten voor binnenlandse debetkaarttransacties van € 0.02 te verhogen naar € 0,10 .
De verhoging van € 0,08 kan gezien worden als compensatie voor het verlies van het maatschappelijk belang en gestort worden in een nationaal Cultuurfonds.

Wanneer een klant online een betaling van € 100,00 voor een product verricht ontvangt de bank van de klant € 1,00 en € 0,50 gaat naar de creditcardfirma en ontvangt bijv. Adayen € 0,26 commissie.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht